Beleidsverklaring Sacon

De missie van Sacon is als volgt gedefinieerd;

Wij zijn partner en specialist in verbinding, hechting en afdichtingstechnieken en technische onderhoudsproducten en de beste partner voor de Nederlandse markt.

Wij willen deze missie vorm geven door continu aandacht te besteden aan klanttevredenheid, veiligheid, innovatie, kwaliteit en efficiëntie.

Wij leveren onze producten zodanig dat we hierbij zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden en inspelen op de wensen van de klant.

De activiteiten betreffen het ontwikkelen, produceren en verkopen van kitten en lijmen en technische en petrochemische onderhoudsprodukten.

Wij zijn in staat om efficiënter te werken, waardoor de service naar onze klanten verder zal verbeteren. We streven naar eenduidige communicatie naar onze klanten.

Om de concrete plannen goed op elkaar af te stemmen is er een overlegstructuur vastgesteld tussen de betrokken afdelingen. Wij zien toe op de afstemming, voortgang en borging van de plannen.

Per kwartaal wordt door het management beoordeeld of de doelstellingen zijn behaald.

Sacon streeft naar een open communicatie met klanten, personeel, autoriteiten en omwonenden.

 

Management Sacon Groep

november 2016